Jak ušetřit za energie? Stříkaná izolace je jistota

Otázky a odpovědi

Čím se pěnová izolace EXY od výrobce Honter liší od jiných značek?

Polyuretanových pěn pro stříkanou izolaci je na trhu celá řada a jejich kvalita je velmi různorodá. Protože v první řadě chcete, aby izolace vaší střechy, podlahy či tovární haly byla vysoce funkční, odolná a trvanlivá, měli byste si dobře prověřit původ výrobku. I tady platí známé rčení „Nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci.“ Co tím chceme říct? Výběrem PUR pěny od neprověřeného dodavatele nebo její neodbornou aplikací rozhodně neušetříte. To jen počáteční výdaj bude možná o něco nižší, ale je zde velké riziko, že pěna bude mít kratší životnost a horší užitné vlastnosti. Izolační pěna EXY je výrobek německé firmy Honter, která se vývoji a výrobě polyuretanových systémů věnuje již více než 25 let a své výrobky dodává do celé Evropy i USA. Její kvalita je odborně testována a potvrzena certifikáty z nezávislých laboratoří. Naše společnost PURing odebírá izolační pěny EXY od české pobočky německého výrobce, která v ČR zajišťuje distribuci produktů a kompletní služby a poradenství. Přečtěte si více o PUR pěnách EXY.

Z čeho se vyrábí izolační PUR pěna?

Zkratka PUR v označení izolační pěny znamená polyuretan. Jde o druh technického plastu, který má vynikající pružnost, odolnost a dlouhou životnost. Polyuretanová pěna je dvousložkový materiál – složku A tvoří chemicky vysoce reaktivní sloučenina izokyanát, složka B jsou pak polyoly neboli vícesytné alkoholy. Po smíchání obou tekutých složek a nástřiku vznikne exotermní chemická reakce, při které se uvolňuje CO2, působící jako nadouvadlo. Materiál tak 50–150násobně zvětší svůj objem díky vytvoření milionů malých vzduchových bublinek. Už za pár desítek vteřin vrstva pěny nelepí a k vytvrzení stříkané izolace dojde v řádu hodin.

Jak se od sebe liší pěna s uzavřenou strukturou buněk a pěna s otevřenou strukturou?

Jak už název napovídá, rozdíl mezi oběma druhy PUR pěn spočívá v jejich fyzikálně-technických vlastnostech. Z těch pak vyplývá také rozdílné použití. Měkké PUR pěny s otevřenou strukturou buněk jsou paropropustné, takže umožňují kontrolovaný průchod vzduchu a vlhkosti a stavební konstrukce může „dýchat“. Používají se všude tam, kde lze použít klasické izolační materiály, a jsou vhodné i pro dřevostavby, difuzně otevřené konstrukce a pasivní domy. Tvrdé izolační pěny s uzavřenou strukturou buněk mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti (až o 60 % lepší ve srovnání s klasickými izolačními materiály) a jsou ideální pro izolaci základů budov, podlah, stěn, plechových hal, nádrží a kontejnerů. Přečtěte si více o PUR pěnách EXY.

Je stříkaná izolace vhodná i k dalšímu použití kromě zateplení střechy?

Stříkaná izolační pěna má široké využití při nové výstavbě i rekonstrukci budov a jejich zateplování, a to v interiéru i exteriéru. Využít ji můžete všude tam, kde lze použít i ostatní druhy izolace – ať už jde o střechy, podlahy, stropy, stěny, pláště budov, základy staveb, izolace garáží a sklepů nebo plechových hal a kontejnerů. Mimo stavebnictví má PUR pěna i další využití například v automobilovém průmyslu, při výrobě matrací, izolují se s ní lodě i potrubní systémy. Podívejte se, co všechno izolujeme.

Jaká je životnost stříkané izolace?

Námi aplikované stříkané pěny EXY 09 a EXY 34 HFO jsou vysoce kvalitní, certifikované produkty německého výrobce Honter, které se osvědčily na stavbách v celé Evropě i v USA. Při správné aplikaci odbornou firmou vydrží po celou dobu životnosti budovy, tedy nejméně 20 let, přičemž si zachovají veškeré izolační vlastnosti.

Nezničí mi PUR pěnu myši nebo kuny?

Polyuretanová pěna hlodavcům ani kunám opravdu nechutná. Díky své houževnatosti a pevnosti tvoří stříkaná izolace účinnou bariéru proti těmto škůdcům, na rozdíl od minerální vaty nebo polystyrenu, které zvířata snadnou prokoušou. Kvalitní PUR pěna drží tvar a objem po celou dobu své životnosti, takže se postupem času neslehne. Nevznikají tak ani žádné mezery nebo otvory, kudy by škůdci mohli pronikat do stavby. Poškození stříkané izolace hlodavci nebo kunami je proto velice nepravděpodobné.

Mohou stříkanou izolaci napadnout plísně nebo houby?

Pěna výborně přilne k povrchu bez spojů a švů, díky tomu nevytváří tepelné mosty. Měkká PUR pěna EXY 09 s otevřenými buňkami má optimální prodyšnost a paropropustnost. Zabraňuje tak nekontrolovanému pronikání vlhkosti a vzduchu. Díky zateplení se rosný bod posouvá mimo dům a zlepšují se vlastnosti obálky domu. Tvrdá izolační pěna EXY 334 HFO, používaná na efektivní izolaci základů, podlah, stěn či plechových hal a nádrží, má naopak uzavřené buňky, které slouží jako zábrana proti pronikání páry. Uvedené vlastnosti pěnové izolace zabraňují napadení plísněmi či houbami.

Je stříkaná izolace ekologická?

Ačkoliv je stříkaná izolace vyrobená z plastu, její dopady na životní prostředí jsou překvapivě mnohem nižší než u jiných druhů izolačních materiálů. Zaprvé vyniká dlouhodobou trvanlivostí – vydrží po celou dobu životnosti budovy, takže izolaci nemusíte brzy opravovat nebo nahrazovat. Její uhlíkovou stopu snižuje také mnohem nižší prostorová náročnost při dopravě materiálu na místo stavby. PUR pěna se vytváří až na místě smícháním dvou tekutých složek a jejich reakcí se vzdušnou vlhkostí po provedení nástřiku, kdy svůj objem mnohonásobně zvětší. Emise z její dopravy dosahují proto jen několika procent emisí, jež vznikají při dopravě jiných, mnohem objemnějších izolačních materiálů. Během používání nevypouštějí stříkané PUR pěny do ovzduší žádné škodlivé látky. Díky vynikajícím izolačním vlastnostem umožňují ušetřit až 50 % energií na vytápění a chlazení budovy ve srovnání s klasickými druhy izolace.

Má PUR pěna nějaký vliv na lidské zdraví?

Samotná polyuretanová pěna lidské zdraví nijak neovlivňuje. Po aplikaci se prostory vyvětrají a dále již má pěna nulové dopady na okolní prostředí. Stříkané pěny Honter neobsahují žádné škodlivé látky, jako jsou chlor-fluorované uhlovodíky (CFC) nebo hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), z nichž se uvolňuje chlór poškozující ozónovou vrstvu zemské atmosféry. Stříkaná izolace je vhodná pro alergiky, protože nezpůsobuje prašnost a zabraňuje tvorbě plísní. V domě pomáhá vytvořit zdravé prostředí s optimální teplotou a vlhkostí v každém ročním období, což je pro lidské zdraví prospěšné.

DOMŮ

KE STAŽENÍ

FAQ

KONTAKT